Już jest raport z konsultacji społecznych pn. „Zagospodarowanie podwórka przy ul. Długiej w Słupsku, realizowanego w ramach projektu „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska”. Celem konsultacji było zapoznanie mieszkańców i mieszkanki Słupska ze stworzoną koncepcją zagospodarowania terenu oraz uzyskanie opinii oraz pomysłów dot. koncepcji.

Nieruchomości

Raport z konsultacji

PODZIEL SIĘ