DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:
Zagospodarowanie podwórka ul. Jaracza (pdf.)
Projekt zagospodarowania (pdf.)
Projektowane nawierzchnie (pdf.)

Nieruchomości

Pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca zagospodarowanie podwórka przy ulicy Jaracza 9, niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Zakres prac projektowych obejmował opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Jaracza, która stanowiły podstawę do sporządzenia projektu budowlanego.

Koncepcja zagospodarowania terenu uwzględnia:

  •  rozwiązania projektowe układu ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami,
  • ustawienie oraz dobór elementów małej architektury (ławeczki, kosze na śmieci, stoły do gier planszowych, mini scena, podwyższone grządki warzywne, pergole, urządzenia siłowni terenowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych),
  • propozycję lokalizacji wiaty śmietnikowej zadaszonej, altany zadaszonej, stref relaksu i wypoczynku,
  • propozycję zagospodarowania terenu zielenią (możliwość zachowania istniejącej zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń),
  • rozwiązania projektowe dotyczące oświetlenia (LED) i monitoringu,
  • opracowanie szacunkowej wyceny robót budowlanych.

Środki finansowe na realizację zadania zapewniono w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizację zadania zakończono w grudniu 2018 r.

PODZIEL SIĘ