pl  gb  de
Zabytki
fot. M. Słupczewski
Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
Armii Krajowej Nr 22, 76-200 Słupsk

ok. 1865 r. Pomorski rejestr zabytków Nr 1212 KL.II-5340/1/89 z dnia 14.04.1989 r.

Kościół wzniesiono na starym pogańskim miejscu kultowym (znaleziono tu płytę kamienną z wyobrażeniem bożka), gdzie po wprowadzeniu chrześcijaństwa postawiono najstarszy kościół Słupska pod ówczesnym wezwaniem św. Piotra. Kościół wzmiankowany w dokumencie wystawionym przez księcia gdańskiego Mściwoja II w 1281 r. pełnił już wówczas, jako jedyny, funkcje parafialne. Również później, po relokacji lewobrzeżnego Słupska i stworzeniu parafii p.w. NMP obsługującej gminę niemiecką, kościół św. Piotra był kościołem parafialnym dla okolicznych wsi i prawobrzeżnej osady ( ówczesnego Starego Miasta ), zlokalizowanej na południe od kościoła. Osada ta podlegała jurysdykcji książęcej i zamieszkiwana była przez ludność posługującą się dialektem kaszubskim. Jeszcze na początku XVIII w. parafii św. Piotra podlegało 16 okolicznych wsi, w których ponad 80 procent ludności używało gwary kaszubskiej. W 1722 r. rada miejska poparła wyraźnie stanowisko szlachty należącej do parafii św. Piotra, „że nikt inny na diakona na Starym Mieście nie może być powołany jak tylko ten, którym (...) również język polski rozumie".

więcej...Pokaż Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego na większej mapie

fot. M. Słupczewskifot. M. Słupczewskifot. M. Słupczewski
© 2015 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia