Wyższa Szkoła Gospodarki

tel. 694 400 676 // www.wsg.slupsk.pl // e-mail: katarzyna.swietochowska@byd.pl // ul. Kopernika 28-31

484

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy prowadzi w Słupsku Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości. Uczelnia działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. WSG jest organizacją non profit. Wszystkie fundusze przeznaczane są na rozwój uczelni, rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie działalności naukowej.

Nieruchomości

W chwili obecnej, w Słupsku prowadzony jest nabór na dwa kierunki studiów I stopnia – dietetykę i planowanie żywienia oraz zarządzanie turystyką i hotelarstwem. Uczelnia oferuje także ponad 50 kierunków studiów podyplomowych – nauczycielskich, biznesowych, ekonomicznych, europejskich oraz innych.

PODZIEL SIĘ