Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania

tel. (59) 8482864 // www.whsz.slupsk.pl // email: dziekanat@whsz.slupsk.pl // ul. Kozietulskiego 6-7

973

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku powstała w kwietniu 1995 roku jako Wyższa Szkoła Zarządzania. Uczelnia składa się z dwóch katedr: ekonomii i finansów oraz zarządzania.

Nieruchomości

WHSZ jest niepubliczną szkołą wyższą i realizuje studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie, w formie 3- letnich studiów niestacjonarnych o praktycznym profilu kształcenia- specjalności w tym m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, transport, spedycja, logistyka, zarządzania odnawialnymi źródłami energii, zarządzanie przedsiębiorstwem.

Uczelnia oferuje także szereg studiów podyplomowych, m.in. zarządzanie BHP, komunikacja i negocjacja w administracji i biznesie, zarządzanie i finansowanie podmiotów ekonomii, manager płaci i kadr, controlling, zarządzanie kryzysowe. WHSZ oferuje także szkolenia i kursy managerskie, finansowe, związane ze sprzedażą, umiejętnościami osobistymi.

PODZIEL SIĘ