Pixabay

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami w „Konkursie dla podmiotów uprawnionych na wsparcie wykonania w 2017 r. zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych a służących realizacji zadań publicznych.”

Nieruchomości

http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/2930.html

PODZIEL SIĘ