Wymiana doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami poszczególnych przedmiotów – to najważniejsze cele powołanego właśnie zespołu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Nieruchomości

20160309_164723

Za nami są już spotkania inaugurujące sieci nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, języków obcych oraz nauczycieli wychowania fizycznego. W trakcie spotkań wybrano liderów poszczególnych sieci oraz liderów na każdym poziomie edukacyjnym. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku przydzielił każdej sieci opiekuna naukowego służącego radą i wsparciem merytorycznym.

20160309_160437

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wos:

opiekunowie naukowi: dr Kacper Pencarski oraz dr Rafał Raczyński,
lider sieci: Justyna Kosicka – Zespół Szkół Budowlanych,
lider szkół podstawowych: Jolanta Słomian-Juszczak – Szkoła Podstawowa nr 6,
lider szkół gimnazjalnych: Edyta Orłowicz – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4,
lider szkół ponadgimnazjalnych: Wojciech Gajewski – V Liceum Ogólnokształcące.

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych:

opiekun naukowy: dr Dorota Werbińska,
lider sieci: Maria Rządkowska – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
lider szkół podstawowych: Monika Fortuńska – Szkoła Podstawowa nr 2,
lider szkół gimnazjalnych: Katarzyna Kanclerz – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4,
lider szkół ponadgimnazjalnych: Aneta Szymczak – I Liceum Ogólnokształcące.
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i wychowania prozdrowotnego:
opiekun naukowy: dr Agnieszka Zalewska-Meler,
lider sieci: Marek Rynda – I liceum Ogólnokształcące,
lider szkół podstawowych: Mariola Szeremeta – Szkoła Podstawowa nr 3,
lider szkół gimnazjalnych: Marcin Targański – Gimnazjum nr 5,
lider szkół ponadgimnazjalnych: Marcin Praszczak – I Liceum Ogólnokształcące.

 

W marcu br. odbędą się również sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pedagogów, języka polskiego i wiedzy o kulturze oraz matematyki i informatyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIEL SIĘ