Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego od sześciu dekad wspiera amatorski ruch plastyczny na Pomorzu, organizując wystawy malarstwa i rzeźby, wykłady z zakresu historii sztuki i konsultacje dla początkujących twórców. Działania Klubu mają również niebagatelne znaczenie dla promocji nie tylko Słupska, ale i całego regionu. Jednym z takich działań jest organizacja cyklu plenerów malarsko-rzeźbiarskich pt. „Pejzaże Pomorza”.

Nieruchomości

W tym roku uczestnicy pleneru spotkali się po raz dwudziesty, by wspólnie oddać się swojej plastycznej pasji i utrwalić piękno pomorskiego regionu na płótnie i w rzeźbie – przyrodę, architekturę, kulturę regionalną i codzienne życie mieszkańców Pomorza.

Od 2000 roku w organizowanych przez Słupski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej plenerach udział wzięło łącznie blisko pół tysiąca artystów nie tylko ze Słupska, ale również z kraju i zagranicy, m.in. Portugalii, Włoch, Holandii, Danii, Niemiec, Rosji, Węgier, Białorusi, Litwy, Ukrainy i Francji.

Trwałym efektem ich pracy na przestrzeni tych 20 lat są setki prac plastycznych, które pozostawili w Słupsku. Najlepszym sposobem na uhonorowanie ich wieloletniej pracy jest wydanie albumu podsumowującego cykl „Pejzaży Pomorza”. Album ten, oprócz udokumentowania powstałych na plenerach obrazów i rzeźb, będzie doskonałym medium promocyjnym dla regionu i miejscowości, w których organizowano plenery.
Dlatego potrzebne jest wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Zebrana wspólnie kwota pozwoli na digitalizację kilkuset prac plastycznych, przygotowanie albumu, jego wydruk i kolportaż. W ramach wdzięczności wszyscy darczyńcy zostaną wymienieni z imienia i nazwiska, o ile oczywiście wyrażą na to zgodę 🙂

 Informacja o zbiórce TUTAJ – link (kliknij).

 

PODZIEL SIĘ