Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 21 marca (w Słupsku) oraz 22 marca (w Bytowie) 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W trakcie spotkań przewidziano możliwość konsultacji z Brokerem Eksportowym działającym w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy”.

Nieruchomości

W programie spotkań m.in.:

  • ​Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020 – wprowadzenie: wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienie pomocy publicznej  w projektach przedsiębiorców, formy wsparcia.
  • Aktualne i planowane wsparcie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości wraz z omówieniem konkursów:
    o      Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    o      Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
  • Pomorski Broker Eksportowy – możliwości wsparcia eksportu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
  • Nowe Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkanie w Słupsku odbędzie się w środę 21 marca 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna), w godz. 10:00 – 12:30.

Spotkanie w Bytowie odbędzie się w czwartek 22 marca 2018 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie przy ul. Podzamcze 34 (sala konferencyjna), w godz. 10:00 – 12:30.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 20 marca (spotkanie w Słupsku) lub 21 marca (spotkanie w Bytowie) 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45.

Programy oraz formularze zgłoszeniowe na spotkania dostępne są na stronie: https://pomorskiewunii.pl/-/spotkania-informacyjne-w-slupsku-i-w-bytowie-wsparcie-przedsiebiorcow-w-perspektywie-finansowej-2014-2020-. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.​

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub
(59) 714 18 45.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020​

PODZIEL SIĘ