Fot. Pixabay

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Aktywna i bezpieczna. Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich”, które odbędzie się 25 marca 2019. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom pozyskania wsparcia przez kobiety ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Nieruchomości

W programie  m.in.: ​ 

  • Fundusze Europejskie dla kobiet  – wprowadzenie – 5 kroków jak skorzystać z dofinansowania, formy wsparcia, najważniejsze pojęcia, kryteria dostępu.
  • Wsparcie dla kobiet z Funduszy Europejskich – Omówione zostaną możliwości samozatrudnienia oraz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki spotkania dowiedzą się jak skorzystać z bezpłatnych kursów językowych, komputerowych, doskonalących umiejętności zawodowe oraz studia podyplomowe. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich poinformują o bezpłatnych miejscach w przedszkolach i żłobkach.     ​
  • Zachowaj ostrożność przy podejmowaniu zatrudnienia. Proceder związany z handlem ludźmi – Komenda Miejska Policji w Słupsku przedstawi zagrożenia jakie czyhają na osoby wyjeżdżające do pracy zagranicę oraz sposoby jak unikać zagrożeń.
  • Prawa i obowiązki pracownika – w ramach wystąpienia przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Słupsku omówi formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę. 
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich – czyli gdzie szukać przydatnych informacji.

Miejsce i termin:
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 marca 2019 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), od 11.00 do 13.00. 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do  24 marca 2019 wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne są na stronie (link-kliknij)
oraz do pobrania poniżej:
a) formularz zgłoszeniowy (kliknij aby pobrać)
b)
program (kliknij aby pobrać)

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

PODZIEL SIĘ