W związku z realizowaniem projektu „Erasmus+: Wolontariat Europejski” wolontariuszka z Hiszpanii Ariana Reboredo Orgeira została zaproszona do V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku w dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2015 roku w celu przedstawienia swojego kraju i jego kultury podczas lekcji języka angielskiego i hiszpańskiego.

Nieruchomości

Ariana Reboredo Orgeira łącznie przepracowała w V Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku 11 godzin. Wolontariuszka pracowała w szkole w dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2015 roku. Spotkania wolontariuszki z uczniami miały miejsce podczas zajęć z języka angielskiego i języka hiszpańskiego, i odbywały się pod opieką nauczycieli wspomnianych języków obcych. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich.

W ramach przeprowadzonych zajęć pani Ariana Reboredo Orgeira przedstawiła prezentację multimedialną w języku angielskim i hiszpańskim związaną z wybranymi zagadnieniami kultury Hiszpanii oraz przygotowała quiz dotyczący wiedzy o Hiszpanii. Kolejna część zajęć lekcyjnych była poświęcona na swobodną rozmowę między wolontariuszką i naszymi uczniami, i dotyczyła wymiany doświadczeń związanych z różnicami kulturowymi obu państw.

Celem nawiązania współpracy z wolontariuszką było przybliżenie uczniom wiadomości o Hiszpanii przez osobę pochodzącą z tego kraju, rozwijanie umiejętności rozmawiania w języku angielskim i hiszpańskim, pokonywanie barier komunikacyjnych pomiędzy obywatelami różnych państw jak również rozwijanie ciekawości poznawczej świata, budowanie pozytywnego nastawienia do osób pochodzących z innych krajów i odmiennych kultur, co z kolei wpływa na wzrost wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

PODZIEL SIĘ