Władze miasta

Robert Biedroń
Prezydent Miasta Słupska

 

 Marek Biernacki
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Iwona Wójcik
Sekretarz Miasta Słupska

Artur Michałuszek
Skarbnik Miasta Słupska


Rada Miejska w Słupsku

Beata Chrzanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Słupsku

 

 

 

 

Tadeusz Bobrowski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Słupsku

 

 

 

 

Jerzy Mazurek
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Słupsku