Władze miasta

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Prezydent Miasta Słupska

 

 (życiorys w przygotowaniu)

Marta Makuch
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych, aktywistka miejska. Zaangażowana w szereg działań prospołecznych oraz kwestie związane z równouprawnieniem, szczególnie kobiet.
Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, kierowaniu zespołem oraz pozyskiwaniu środków finansowych (ze źródeł krajowych oraz europejskich).

Ekspertka z zakresu funkcjonowania tzw. trzeciego sektora oraz współpracy z jednostkami samorządowymi (współtworzyła Model Kontraktowania Usług Społecznych).
Doradzała wielu samorządom lokalnym w zakresie wdrażania innowacyjnych, prospołecznych rozwiązań.

Tutorka oraz trener dla ngo; autorka planów i strategii rozwoju organizacji pozarządowych. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty obejmujące tematykę związaną z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, pisania projektów, pozyskiwania funduszy na działalność.

Przez wiele lat członkini zarządu ogólnopolskiej Sieci SPLOT, członkini Zespołu doradczego przy Prezydencie RP Bronisławie Komorowskim dotyczącego funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wielu ciał doradczych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Ukończyła VI Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkołę Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych Stowarzyszenia Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Za swą działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Marek Goliński
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

 (życiorys w przygotowaniu)

Łukasz Kobus
Sekretarz Miasta Słupska

Z wykształcenia administratywista, jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Zawodowo od początku związany z administracją publiczną, zarówno rządową jak i samorządową. Pracował między innymi w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, gdzie zajmował się nadzorem nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
Pełnił tam również funkcję Doradcy Etycznego oraz Egzekutora Wojewody Pomorskiego.

Ostatnie lata zatrudniony był w Urzędzie Gminy Kolbudy, na stanowisku Sekretarza Gminy. Wieloletni współpracownik Krajowego Biura Wyborczego, na zlecenie którego prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa wyborczego.
Zaangażowany również w działalność społeczną. Wielokrotnie powoływany w skład Inspekcji Wyborczej, w ramach której nadzorował gminy naszego województwa w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów. Był również kuratorem sądowym Sądów Rejonowych w Gdyni oraz w Sopocie.


Artur Michałuszek

Skarbnik Miasta Słupska


Rada Miejska w Słupsku


Beata Chrzanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Słupsku

Robert Biedroń- złożył mandat (niedługo uzupełnimy skład Rady)

Kamil Bierka

Tadeusz Bobrowski – wiceprzewodniczący

Kazimierz Czyż

Bogusław Dobkowski

Wojciech Gajewski – wiceprzewodniczący

Łukasz Jaworski

Ryszard Kruk

Jan Lange

Małgorzata Lenart

Wojciech Lewenstam

Anna Mrowińska

Andrzej Obecny

Anna Rożek

Paweł Skowroński

Piotr Skowroński

Renata Stec

Jacek Szaran

Paweł Szewczyk

Adam Treder

Artur Wiszniewski

Aldona Żurawska