Władze miasta

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Prezydent Miasta Słupska

 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada wysokie kompetencje merytoryczne i cenne predyspozycje osobowościowe, a także bogate doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim i instytucjonalnym.

Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, następnie piastowała funkcję wicedyrektora, a od 1997 objęła stanowisko dyrektora,które zajmowała do 2006 roku.

Ma bogate doświadczenie biznesowe, współprowadziła m.in. firmę transportową. Przez 5 kadencji sprawowała mandat radnej Rady Miejskiej w Słupsku, a w latach 2014 – 2014 pełniła funkcję wiceprezydenta Miasta Słupska.

Marta Makuch
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych, aktywistka miejska. Zaangażowana w szereg działań prospołecznych oraz kwestie związane z równouprawnieniem, szczególnie kobiet.
Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, kierowaniu zespołem oraz pozyskiwaniu środków finansowych (ze źródeł krajowych oraz europejskich).

Ekspertka z zakresu funkcjonowania tzw. trzeciego sektora oraz współpracy z jednostkami samorządowymi (współtworzyła Model Kontraktowania Usług Społecznych).
Doradzała wielu samorządom lokalnym w zakresie wdrażania innowacyjnych, prospołecznych rozwiązań.

Tutorka oraz trener dla ngo; autorka planów i strategii rozwoju organizacji pozarządowych. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty obejmujące tematykę związaną z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, pisania projektów, pozyskiwania funduszy na działalność.

Przez wiele lat członkini zarządu ogólnopolskiej Sieci SPLOT, członkini Zespołu doradczego przy Prezydencie RP Bronisławie Komorowskim dotyczącego funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wielu ciał doradczych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Ukończyła VI Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkołę Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych Stowarzyszenia Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Za swą działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Marek Goliński
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Słupszczanin od urodzenia. Absolwent I LO i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przez pierwsze trzy lata po studiach pracował w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku jako nauczyciel geografii oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Od roku 1999 pracował w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Pełnił tam m.in. funkcje asystenta wojewody pomorskiego, zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury oraz dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. W tym czasie w ramach przygotowań polskich kadr do członkostwa w Unii Europejskiej szkolił się w Federalnej Akademii Administracji Publicznej w Wiedniu oraz w Duńskiej Szkole Administracji Publicznej w Kopenhadze uzyskując dyplom trenera europejskiego. Od tej pory szkolił i kształcił kadry oraz współtworzył struktury administracji odpowiedzialnej za rozliczanie funduszy UE w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Był sekretarzem Pomorskiego Komitetu Monitorującego oraz członkiem Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Współtworzył rządowe Kontrakty Wojewódzkie dla województwa pomorskiego, był rządowym koordynatorem programu Moje Boisko Orlik 2012 oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”.

W latach 2002-2008 był radnym Gminy Kolbudy z okręgu Kowale, Jankowo. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju, przewodniczącego Komisji Statutowej oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolbudy. W latach 2012-2014 i 2014-2018 pełnił obowiązki wicewójta Gminy Kolbudy.

Przez wiele lat był wolontariuszem w fundacji wspierającej leczenie dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi w Polsce i w USA.

Ma dwie córki Julię i Zosię.

Łukasz Kobus
Sekretarz Miasta Słupska

Z wykształcenia administratywista, jest żonaty, ma dwoje dzieci.
Zawodowo od początku związany z administracją publiczną, zarówno rządową jak i samorządową. Pracował między innymi w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, gdzie zajmował się nadzorem nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.
Pełnił tam również funkcję Doradcy Etycznego oraz Egzekutora Wojewody Pomorskiego.

Ostatnie lata zatrudniony był w Urzędzie Gminy Kolbudy, na stanowisku Sekretarza Gminy. Wieloletni współpracownik Krajowego Biura Wyborczego, na zlecenie którego prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa wyborczego.
Zaangażowany również w działalność społeczną. Wielokrotnie powoływany w skład Inspekcji Wyborczej, w ramach której nadzorował gminy naszego województwa w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów. Był również kuratorem sądowym Sądów Rejonowych w Gdyni oraz w Sopocie.


Anna Gajda – Szewczuk
Skarbnik Miasta Słupska


Rada Miejska w Słupsku


Beata Chrzanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Słupsku

Kamil Bierka

Tadeusz Bobrowski – wiceprzewodniczący

Kazimierz Czyż

Bogusław Dobkowski

Wojciech Gajewski – wiceprzewodniczący

Bożena Hołowienko (od 27.02.2019)

Łukasz Jaworski

Ryszard Kruk

Jan Lange

Małgorzata Lenart

Wojciech Lewenstam

Anna Mrowińska

Andrzej Obecny (mandat wygasł 14.01.2019)

Anna Rożek

Małgorzata Sagun-Lewandowska (od 27.02.2019)

Paweł Skowroński

Piotr Skowroński

Renata Stec

Jacek Szaran

Paweł Szewczyk

Adam Treder

Artur Wiszniewski

Aldona Żurawska