pieniądze na innowacje

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane, które odbędzie się 31 stycznia 2019, dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. To pierwszy nabór, w którym firmy mogą pozyskać kompleksowe wsparcie finansowe zarówno na badania jak i na wdrożenie w ich wyniku konkretnych innowacyjnych rozwiązań w biznesie.

Nieruchomości

W programie spotkania m.in.: ​
– ​Jakie projekty mogą otrzymać dotacje?
– Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza?
– Pomoc publiczna w projektach
– Preferowane typy projektów
– Poziom dofinansowania
– Wydatki kwalifikowalne
– Zasady składania wniosków
– Kryteria oceny projektów
– Wybór projektów i podpisania umów
– Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 stycznia 2019 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), od 10:30 do 12:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 30 stycznia 2019 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępny jest na stronie:

https://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-wsparcie-przedsiebiorcow-konkurs-1-1-1-ekspansja-przez-innowacje-wsparcie-dotacyjne-regionalny-program-operacyjny-woj​ 

a także do pobrania poniżej:
program spotkania (kliknij aby pobrać),
Formularz zgłoszeniowy (kliknij aby pobrać).

Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.​

 

PODZIEL SIĘ