Edit. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju jesteśmy zmuszeni odwołać spotkanie oraz dyżur konsultacyjny. Uwagi będą zbierane jedynie na piśmie (preferowana forma elektroniczna).

Przystępujemy do prac nad kolejną edycją budżetu obywatelskiego – w związku z planowaną zmianą formy głosowania i koniecznością zmiany uchwały, w przyszłym tygodniu rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące planowanych zmian w Regulaminie Słupskiego Budżetu Obywatelskiego.

Nieruchomości

Tych zmian jest niewiele, ale są ważne – przede wszystkim wykreślamy zapis o głosowaniu papierowym, ponieważ w tym roku będzie można głosować jedynie elektronicznie! Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z komputerów, które będą dostępne punktach do głosowania i oczywiście otrzymają potrzebne wsparcie w kwestii technicznej obsługi platformy do głosowania.

Dodany został również zapis o tym, że zadania społeczne muszą mieć charakter cykliczny albo odbywać się przez co najmniej dwa dni – chcemy, aby zadania kierowane do mieszkańców były jeszcze bardziej dostępne właśnie poprzez wydłużenie ich trwania.

Wprowadzone zostały również zmiany stylistyczne, nie wpływają one jednak na charakter merytoryczny dokumentu.

Co ważne oczekujemy na uwagi mieszkańców w zakresie jedynie planowanych zmian, pozostałe części dokumentu nie są przedmiotem tego procesu.

Konsultacje społeczne będą trwały od 17 marca do 7 kwietnia 2020. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 23 marca 2020 roku – zapraszamy do SCOPiES-u przy ul. Niedziałkowskiego 6 od 15.00 do 17.00, dyżur konsultacyjny zaplanowany został na 6 kwietnia 2020 w godzinach 8.00-17.00 również w SCOPiES-ie.

Dokumenty do konsultacji dostępne są w BIP-ie Urzędu Miejskiego -> KLIK!

PODZIEL SIĘ