zielone pole, krajobraz miasta, napis wczujmy się w klimat

Słupsk jako jedno z 44 miast przystąpiło do udziału w projekcie Ministerstwa Środowiska mającym na celu opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu.

Nieruchomości

Nasze miasto poddane zostanie ocenie wrażliwości i podatności na zmiany klimatu, określone zostaną działania adaptacyjne służące przystosowaniu do zmian klimatycznych zarówno w kontekście ochrony przed ich negatywnymi skutkami, jak również tworzeniu lub podnoszeniu odporności na obecną i przyszłą zmienność klimatyczną. Oceny tej dokona Zespół Ekspertów z wyłonionego przez Ministerstwo Środowiska Konsorcjum składającego się z:

  • Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,

  • Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

  • Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

  • firmy konsultingowo- inżynierskiej Arcadis.

W tym też celu Zespół Ekspertów będzie ściśle współpracować z powołanym przez Prezydenta Miasta Słupska (zarządzenie Nr 102/GKiOŚ/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku) Zespołem Miejskim.

Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska powstanie do końca 2018 roku.

PODZIEL SIĘ