W poniedziałek (13 marca 2017) odbyło się w ratuszu VIII posiedzenie Słupskiej Rady Edukacji.

Nieruchomości

Spotkanie otworzyła Pani Jolanta Maciąg, przewodnicząca Słupskiej Rady Edukacji. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Anna Sadlak, dyrektorka Wydziału Edukacji, przedstawiciele instytucji oświaty, przedsiębiorców oraz eksperci w dziedzinie edukacji – powołani przez Prezydenta Miasta Słupska.

Podczas spotkania omówiono politykę edukacyjną Słupska na lata 2016-2018 dotyczącą nowoczesnych modeli dydaktycznych oraz przedstawiono innowacje pedagogiczne funkcjonujące w ramach Słupskiego Centrum Nauki i Rozwoju Kompetencji. Pani Jolanta Banaszkiewicz, dyrektorka IV Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku oraz Pan Grzegorz Borecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku zaprezentowali „Innowacyjne modele dydaktyczne – dyrektorzy wobec wyzwań dla edukacji”. Ponadto Pani Anna Sadlak, dyrektorka Wydziału Edukacji przedstawiła członkom Rady do zaopiniowania rozwiązania związane z reformą oświaty i koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

PODZIEL SIĘ