Prezydent Miasta Słupska przedłużył termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs pn. „Osłona z klasą”, którego celem jest wsparcie Wspólnot Mieszkaniowych zamierzających wykonać lub wyremontować swoje osłony śmietnikowe, a tym samym mieć istotny wpływ na estetykę swojego najbliższego otoczenia i jednocześnie stać się przykładem pozytywnych zmian.

Nieruchomości

Na konkurs należy przesłać do 30 listopada 2018 w wersji elektronicznej na adres mailowy wgkios@um.slupsk.pl: fotografię przedstawiającą osłonę śmietnikową zmodernizowaną lub wykonaną w 2018 roku znajdującą się na terenie Miasta Słupska w formacie .jpg lub .png, o wielkości maksymalnej do 10 MB, wypełniony Formularz zgłoszeniowy (Załącznik do regulaminu (do pobrania)) wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej oraz skan dokumentu potwierdzającego wykonanie osłony śmietnikowej w 2018 roku.

W konkursie przewidziano 5 nagród pieniężnych dla wybranych Wspólnot Mieszkaniowych po 2000 zł brutto każda.

Natomiast wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych zostało ogłoszone Zarządzeniem Nr 1122/GKiOŚ/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 października 2018 roku, dostępnym na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej: link (kliknij). .

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie wszystkie chętne Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu Miasta Słupska.

PODZIEL SIĘ