W związku z szerokim zainteresowaniem Mieszkańców kwestią prawidłowej segregacji odpadów BIO kontynuujemy akcję dystrybucji worków kompostowalnych i biodegradowalnych oraz edukacji w przedmiotowym zakresie.

Nieruchomości

Czy wiesz co to są bioodpady i jak właściwie je gromadzić?

Wszyscy już przywykli do segregacji papieru, szkła, metalu i plastiku. Papier wrzucamy do niebieskich pojemników lub worków, szkło do zielonych, a plastik i metal do żółtych. Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy gromadzimy selektywnie dodatkową frakcję – bioodpady, czyli trawę, liście, drobne gałęzie, części roślin, owoce, warzywa, obierki i resztki roślinne, skorupki jaj, łupiny orzechów, pieczywo, fusy po kawie i herbacie.

Do Mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych i jednorodzinnych zlokalizowanych w Słupsku trafiło ponad 5 tysięcy pojemników na odpady biodegradowalne, do których powinni wrzucać odpady organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi.

W przypadku, gdy Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych zgłosili chęć kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku i dostarczyli do tut. urzędu nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskali zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pamiętajmy, że odpady biodegradowalne zbieramy wyłącznie w brązowych pojemnikach z napisem BIO. Pożądanym efektem jest, aby tego typu odpady trafiały do tych pojemników luzem lub w specjalnie przystosowanym do tego celu workach biodegradowalnych. Tradycyjne worki foliowe utrudniają ich właściwe zagospodarowanie. Razem z odpadem bio mogą być wyrzucane jedynie worki papierowe lub wykonane ze skrobi kukurydzianej, które ulegają szybkiemu rozkładowi.

Chcesz dowiedzieć się więcej w tym zakresie lub porozmawiać o szczegółach?

Przyjdź do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Słupsku, pokój 207, a w zamian otrzymasz pakiet 20 sztuk worków kompostowalnych o pojemności 10 l*.

Pamiętaj jednak o obowiązku noszenia maseczki i dezynfekcji rąk.

* ilość worków kompostowalnych jest ograniczona