Kleszcz na zielonym liściu
Fot. Pixabay

Czas wiosenno-letni sprzyja korzystaniu z wypoczynku na świeżym powietrzu, a tym samym zwiększa się ryzyko ukąszenia przez kleszcze. W Polsce kleszcze są odpowiedzialne głównie za dwie poważne choroby odkleszczowe – boreliozę z Lyme (BL) /więcej informacji tutaj/ oraz kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (KZM) /więcej informacji tutaj/.

Nieruchomości

Dane epidemiologiczne obrazujące występowanie tych chorób w województwie pomorskim pokazują, że borelioza jest odnotowywana znacznie częściej niż kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to najprawdopodobniej związane z dostępnością szczepionki przeciwko KZM. Należy jednak podkreślić, że szczepienie zabezpiecza jedynie przed KZM, natomiast nie chroni przed zachorowaniem na boreliozę.

Dlatego też najskuteczniejszą formą profilaktyki nadal jest: noszenie odpowiedniej odzieży zakrywającej jak najwięcej części ciała, stosowanie środków odstraszających kleszcze, a po wizycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy dokładne obejrzenie całego ciała, zwłaszcza szyi, brzucha, a także miękkich miejsc w zgięciach rąk i nóg.

Po zauważeniu kleszcza, należy natychmiast delikatnie go usunąć. W tym celu należy:

  1. Pęsetą uchwycić kleszcza jak najbliżej skóry i zdecydowanym ruchem pociągnąć do góry. (Nie należy smarować kleszcza żadną substancją, aby nie zwiększać ryzyka zakażenia).

  2. Miejsce po ukąszeniu zdezynfekować, np. za pomocą spirytusu.

  3. Zgłosić się do lekarza jeśli resztki pasożyta pozostały w skórze w celu ich usunięcia.

Gdyby usunięcie kleszcza sprawiało trudności, należy zwrócić się o pomoc do lekarza.

PODZIEL SIĘ