Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Słupsku informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło uruchomienie ogólnopolskiego systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Niestety system informatyczny „Pojazd” nie funkcjonuje w sposób prawidłowy, uniemożliwiając wprowadzenie i zapisanie danych niezbędnych w procesie rejestracji pojazdów. Tym samym w chwili obecnej brak jest możliwości dokonania rejestracji pojazdu, zmian w dowodzie rejestracyjnym (wpisów i wykreśleń), wyrejestrowania pojazdu czy odbioru stałego dowodu rejestracyjnego.

Nieruchomości

Prosimy naszych mieszkańców o wyrozumiałość i przepraszamy za niezależne od nas utrudnienia.

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów udzielają informacji pod następującymi numerami telefonów: 84 88 374, 84 88 423, 84 88 418.

W przypadku przywrócenia właściwego funkcjonowania systemu, o możliwości obsługi interesantów poinformujemy w odrębnym komunikacie

PODZIEL SIĘ