W związku z postępującymi robotami związanymi z przebudową sześciu ulic: Długiej, Świętopełka, Ogrodowej, Polnej, Płowieckiej oraz Sygietyńskiego w Słupsku zmianie ulegnie zakres utrudnień w ruchu drogowym.

Nieruchomości

W związku z pracami drogowymi od 10 października b.r  wyłączone z ruchu będą:

ulica Długa na odcinku od ul. Polnej do ul. Sygietyńskiego,
ul. Sygietyńskiego na odcinku od ul. Długiej do ul. Ogrodowej.

Na ulicy Ogrodowej i Polnej oraz na odcinku ul. Długiej – od Deotymy do Polnej, ruch odbywać się będzie bez znaczących utrudnień.

Natomiast ulice Świętopełka i Sygietyńskiego – od ul. Długiej do Lutosławskiego – będą przejezdne po zakończeniu przebudowy nawierzchni drogowych.

Schemat odcinków z utrudnieniami w ruchu: