Zakończyliśmy realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Słupsk – edycja 2017,” która możliwa była dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Gdańsku w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach tego Programu (http://www.wfos.gdansk.pl).

Nieruchomości

W ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” Miasto pozyskało dotację dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Słupska do realizowanego przez nich zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji odpadu zawierającego azbest – na realizację powyższego zadania została zawarta umowa pomiędzy Miastem Słupsk a WFOŚiGW w Gdańsku o nr WFOŚ/D/I-20.S/1648/2017/AZBEST-2017 z dnia 1 września 2017 roku.

W wyniku realizacji zadania z terenu miasta usunięto 4,762 Mg (323,00 m²) wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 3.278,40 zł, przyznana dotacja dla właścicieli nieruchomości na realizację zadania to kwota 2.290,00 zł (69,85 %). Różnica w poniesionych kosztach została pokryta przez właścicieli nieruchomości.

PODZIEL SIĘ