Nieruchomości

Wczoraj odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2018/2019.

Prezydent Miasta Słupska – Krystyna Danilecka -Wojewódzka wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku – Beatą Chrzanowską wręczyły dyplomy przyznania stypendium Prezydenta Miasta Słupska w sumie 59 uczniom i absolwentom szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Słupska. Stypendium naukowe w wysokości 250 zł, wypłacane przez 10 miesięcy (od września do czerwca) otrzymało 53 uczniów. Natomiast stypendium artystyczne w wysokości 500 zł, wypłacane jednorazowo – otrzymało 6 uczniów.

Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości wręczone zostały również stypendia ufundowane przez pracodawców dla uczniów szkół zawodowych. W tym roku stypendium ufundowane przez Firmę AJ Fabryka Mebli Sp. z o. o. z Redzikowa otrzymali – z rąk przedstawicielki Firmy Pani Moniki Frejek – 2 uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku.

W uroczystości oprócz stypendystów wzięli również udział ich rodzice oraz dyrektorzy szkół. Galę wręczenia stypendiów uświetniły występy artystyczne wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

 

PODZIEL SIĘ