fot. Beata Pawlicka

11 czerwca br. przedstawiciele Słupskiej Rady Seniorów wzięli udział w I Forum Seniorów, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku. W czasie spotkania p. Paweł Lisowski – Starosta Powiatu Słupskiego organizator wydarzenia, umożliwił liderom Regionu Słupskiego zarówno wymianę doświadczeń w zakresie wdrażanych inicjatyw dedykowanych osobom starszym jak i poruszenie nurtujących problemów w szczególności dotyczących przeciwdziałania osamotnieniu osób starszych. Ponadto w czasie spotkania p. Barbara Bałka Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. polityki senioralnej wraz ze Starostą Powiatu Słupskiego oraz p. Danutą Wawrowską Radną Sejmiku Wojewódzkiego dokonali uroczystego wręczenia wyróżnień dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla seniora”. Nagrody przyznano w kilku kategoriach: przyjaciel seniora, zwyczajny niezwyczajny senior oraz samorząd przyjazny seniorom.

Nieruchomości

W kategorii zwyczajny niezwyczajny senior wyróżnienia otrzymali: p. Zdzisław Machura,emerytowany historyk, Teresa Kowalska aktywna seniorka z gminy Kobylnica, p. Zofia Giersz – członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Łosinie. Natomiast w kategorii przyjaciel seniora wyróżniono: Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który stał się wzorem dla innych tego typu stowarzyszeń w regionie, oraz Małgorzatę Mogielnicką, kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bezpieczna Przystań” w Słupsku, która jest również członkinią Słupskiej Rady Seniorów oraz Prezeską Stowarzyszenia Horyzont.

Spotkanie stało się okazją zarówno do wymiany doświadczeń, poruszenia problemów osób starszych ale także nawiązania współpracy.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i przygotowanie spotkania na tak wysokim poziomie.

fot. Beata Pawlicka
fot. Beata Pawlicka
fot. Beata Pawlicka
fot. Beata Pawlicka
fot. Beata Pawlicka
fot. Beata Pawlicka
fot. Beata Pawlicka
fot. Beata Pawlicka
fot. Beata Pawlicka
PODZIEL SIĘ