rys. Małgorzata Łosiewicz
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2018!
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017. Szczegółowe informacje  o procedurze i regulaminie przyznawania stypendiów,oraz formularze dostępne są na stronie
Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów dla twórców kultur.
PODZIEL SIĘ