Wielkoformatowy Witkacy na ul. 3 maja / fot. M.Wirkus

Dzisiaj kolekcja liczy 253 prace (to więcej niż w muzeach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Zakopanem razem wziętych), wśród których zdecydowanie dominują portrety malowane pastelami na papierze. Ponadto w zbiorach znajduje się kilkanaście rysunków, trzy pastelowe kompozycje, dwa portrety wykonane węglem oraz kilka obrazów olejnych i jedna akwarela.

Posiadane dzieła reprezentują wszystkie fazy twórczości Witkacego – okres młodzieńczy, okres rosyjski, lata przynależności do formistów, przełomowy rok 1924 (w którym artysta zaprzestał malowania obrazów według założeń teorii Czystej Formy) oraz lata działalności Firmy Portretowej (1925-1939).

W dwóch salach drugiego piętra Zamku Książąt Pomorskich wystawianych jest około 115-125 prac. Zestaw prezentowanych dzieł zmieniany jest częściowo co kilkanaście miesięcy, głównie z myślą o mieszkańcach miasta i regionu oraz o turystach regularnie odwiedzających Pomorze Środkowe.

źródło: Beata Zgodzińska / Muzeum Pomorza Środkowego – O wystawie Witkacego można przeczytać na stronie Muzeum http://muzeum.slupsk.pl/index.php/oferta/witkacy

Znalezisko nr 2 – Witkacy trafia pod strzechy

W Słupsku Witkacy nie bywał ale Witkacy próbuje nadać inne tony miastu. Szczególnie warto zajrzeć do Słupska we wrześniu. Odbywa się wtedy w słupskim Teatrze Rondo odbywa się Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Dzieł S. I. Witkiewicza „Witkacy pod strzechy”.

Wtedy to osoby zainspirowane twórczością Witkacego przedstawiają swoją twórczość w sposób dowolny, jednakże związany z działalnością artystyczną S. I. Witkiewicza. Bywają to więc prezentacje teatralne, taneczne, malarskie, instalacje, fotografie, performance, teksty, recytacja, wywiedzione ze słowa, piosenka, kulinaria i co ślina-do-gęby-przyniesizm.

Znalezisko nr 3 – Szymanowski dla Witkacego

W parku imienia Waldorffa naprzeciwko słupskiej filharmonii znajduje się pomnik. Karola Szymanowskiego. To wiel­ki polski pia­ni­sta i kom­po­zy­tor, twór­ca m.in. ba­le­tu „Har­na­sie” i ope­ry „Król Ro­ge­r”. To pierw­szy po­mnik tego ar­ty­sty wznie­sio­ny w Pol­sce. Pow­stał w 1970 ro­ku z ini­cja­ty­wy słup­skich me­lo­ma­nów. Ofi­cjal­ne je­go od­sło­nię­cie na­stą­pi­ło do­pie­ro dwa la­ta póź­niej w 90. rocz­ni­ce uro­dzin i 35. rocz­ni­cę śmier­ci ar­ty­sty.

W pozie pomnikowej ar­ty­sta stoi ubra­ny we frak, ma chu­s­tecz­kę w bu­to­nier­ce oraz pa­pie­ros w pra­wej dło­ni. Tłem dla postaci jest kla­pa for­te­pia­nu z nu­ta­mi I So­na­ty c-moll op.8, skom­po­no­wa­nej w la­tach 1903–1904 i de­dy­ko­wa­nej właśnie Sta­ni­sła­wo­wi Igna­ce­mu Wit­kie­wi­czowi. Przy stop­niach z prawej strony wi­dzi­my pła­sko­rzeź­bę z por­tre­tem har­na­sia, au­tor­stwa żo­ny ar­ty­sty.

Szymanowski był bliskim znajomym Witkacego. Ale była to znajomość burzliwa. Jed­na z hi­sto­rii mó­wi, że na­rze­czo­na Wit­ka­ce­go Ja­dwi­ga Jan­czew­ska po­peł­ni­ła sa­mo­bój­stwo, po­nie­waż by­ła w cią­ży wła­śnie z Ka­ro­lem Szy­ma­now­skim. Nie wiadomo czy to prawda, ale podobno Witkacy po śmierci narzeczonej nie odzywał się do Szymanowskiego przez trzy lata. Zobacz też: http://podrozniccy.com/pl/witkacy/403/karol-szymanowski.htm

Znalezisko nr 4 – Graffiti Jam, czyli Witkacym w ścianę

Na szarym murze, znajdującym się w sąsiedztwie jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Słupsku, powstało dzieło artystów ulicznych. Przyczyniło się do tego zorganizowane w maju 2013 roku Graffiti Jam Słupsk, w ramach którego dopuszczono zainteresowanych artystów ulicznych do wykorzystania swojego talentu w ambitnym celu.

Podczas kreatywnej akcji pod hasłem „Witkacym w ścianę”, grupa pozytywnie zakręconych, otwartych na sztukę osób, zagospodarowała graficznie mur w okolicach Hali Gryfia w Słupsku. Stale widnieją na nim zachowane w bardzo dobrym stanie, barwne grafiki, nawiązujące tematycznie do twórczości Witkacego. Uczestniczący w projekcie artyści mieli pełną techniczną swobodę realizacji indywidualnych projektów. Ograniczała ich jedynie dostępna przestrzeń, tematyka i wyobraźnia.

Znalezisko nr 5 – Wielkoformatowy Witkacy

Spacerując po Słupsku co rusz napotykamy się na wielkoformatową galerię dzieł Witkacego. Powieszone zostały na murach miejskich bloków, kamienic czy spichlerzy bowiem reprodukcje dzieł artysty. Codziennie dodają szarej przestrzeni miejskiej kolorów, jednocześnie zachęcając do bliższego poznania prac Witkacego.

Witkacy na spichlerzu / fot. M.Wirkus
Witkacy na spichlerzu / fot. M.Wirkus

Za wspomniane niekonwencjonalne działania przekonujące do Witkacego słupskie ulice, odpowiedzialna jest grupa zapaleńców m.in. z grupy Witkacy Cacy Cacy, która zdeterminowana do realizacji swojego planu, uzyskała na przedsięwzięcie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Olbrzymie zawieszone dzięki otrzymanym funduszom siatki zobaczyć można w różnych rejonach miasta. Między innymi na osiedlu Niepodległości, przy ulicy Dominikańskiej, Kilińskiego, Drewnianej, Frąckowskiego, Mikołajskiej, 3-go Maja.

Znalezisko nr 6 – Karciany Witkacy

W słupskim Centrum Informacji Turystycznej (ul. Starzyńskiego 8) spotkamy Witkacego w różnych odsłonach.

Karciany Witkacy / fot. PDS
Karciany Witkacy / fot. PDS

Ciekawą pamiątką jest oferowana w CIT gra karciana Witkacy. Gra promuje Witkacego i jego dzieła w sposób niecodzienny. Mile spędzając czas w gronie rodzinnym, czy wśród znajomych, gracz poznaje twórczość Witkacego. Podczas gry wcielicie się Państwo w konserwatorów obrazów i będziecie poszukiwać dzieł Witkacego, starając się odtworzyć jak najwięcej z nich. Aby odtworzyć kopie dzieł trzeba będzie poszukać odpowiednich fragmentów obrazów i układać je w całość. Na końcu gry, kiedy wszystkie możliwe źródła zostaną już przeszukane, zwycięzcą zostanie ten gracz, któremu udało się odtworzyć najwięcej najpopularniejszych reprodukcji.

O słupskim odkrywaniu Witkacego można też zobaczyć m.in. tu:

PODZIEL SIĘ
CIT Słupsk
Informacja przygotowana przez Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku prowadzoną przez lokalną organizację pozarządową Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi - Kontakt: CIT Słupsk / ul. Starzyńskiego 8 / cit@pds.org.pl / tel. 59 7285041