Szkoły zawodowe

1501

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich

 • Klasa ICT spełnia oczekiwania uczniów, którzy chcą doświadczyć, że zdobywanie interdyscyplinarnych kwalifikacji zawodowych, które łączą wiedzę i umiejętności z zakresu telekomunikacji, informatyki i elektroniki to przyjemność obcowania z najnowszymi technologiami, poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, łamania schematów myślowych, rozwijania twórczości własnej. Nauka w tej klasie daje możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, pracy w atrakcyjnym finansowo sektorze i bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości. Jest szansą na podniesienie konkurencyjności słupskiego rynku pracy w branży ITC. Opiera się na współpracy z firmami: OptiNav, Infocity, Kaliop Poland, Apator Telemetria.
 • Klasa o profilu technik elektryk funkcjonuje na mocy porozumienia z Energa Operator S.A. Stworzenie tego profilu kształcenia ma na celu określenie zasad współpracy obejmującej merytoryczne i organizacyjne relacje pomiędzy szkołą a spółką w celu przygotowania absolwentów szkoły do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.
 • Klasa „DOBREGO SMAKU” opiera się na współpracy z Magdą Gessler – mistrzem zawodu. Ideą inicjatorów była chęć stworzenia zespołu ludzi z prawdziwą pasją kulinarną, którą będą kreatywnie rozwijać. W ramach kształcenia najlepsi w zawodzie dzielą się swoimi doświadczeniami i rozbudzają w uczniach miłość do mistrzostwa kulinarnego. Poprzez twórczą aktywność, rzetelną naukę i praktykę klasa kształtuje profesjonalistów, dla których bogactwo i różnorodność tradycji kulinarnych stają się sposobem na życie i potrzebą wewnętrzną.

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego

Dzięki współpracy z firmami szkoła wzbogaca swoją bazę dydaktyczną o materiały szkoleniowe i nowe urządzenia wraz z dokumentacją. Uczniowie uczestniczą w ważniejszych wydarzeniach firm, a przede wszystkim w prezentacjach nowych produktów, maszyn i technologii oraz mają możliwość odbywania zajęć praktycznych. Prymusi otrzymują stypendia materialne, a po zakończeniu nauki mają możliwość podjęcia pracy w zakładach.

 • klasa o profilu technik logistyk współpracuje z następującymi pracodawcami: Fiskars, Gino Rossi, MZK, PGK, Paula Fish, Plasmet, Hydro-Naval, Plast- Box, JS Fabryka Przekładni – Starosielski, OBI, AS SPEED, Jednostka Wojskowa w Słupsku, Sterlog, INDEKA, Państwowa Straż Pożarna w Słupsku, ZDZ, Morpol, Interfrys Głobino, Malibu Damnica.
 • klasa technik pojazdów samochodowych zawarła porozumienie z takimi firmami jak: Auto Diug, Usługi Motoryzacyjne Sławomir Stosio, FORD, Toyota, Intercars.
 • klasa kształcąca w zawodzie technik mechatronik współpracuje z: Plast-Box, Plasmet, Kamir.
 • klasa o profilu technik mechanik oparta jest na porozumieniu z: Plasmet, Hydro- Naval, JS Fabryka Przekładni Starosielski, Emmarol, Energa wytwarzanie, Morpol.
 • klasa lakierników współpracują z: Auto Diug, Renault, AMS Toyota, AUTOCOLOR – Krzysztof Ejsmond Łosino, Zakład Mechaniki Pojazdowej blacharstwo i lakiernictwo – Jan Lasota, Krajnik i Syn – Słupsk, P. U-H. Jerzy Pączek Kobylnica, CAR-SERVICE ul. Borchardta, AUTO-NAPRAWA A. Kalota, K. Zawada Głobino.
 • klasa o profilu mechanik pojazdów samochodowych współdziała z takimi firmami jak P.U.H „RO-AN” Robert Kotarski Dębnica Kaszubska, P.W. „MEGANT” Antoni Karpowicz Kobylnica, ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO Jan Lasota Słupsk, Przedsiębiorstwo wielobranżowe „Janiszewski” Ustka, AMS Aneta i Mariusz Staniuk SP.J. Słupsk, P.P.U.H. „Bogdan” Bogdan Daniło Słupsk, „AUTO-RAD” Arnold Radomski Słupsk, Usługi Motoryzacyjne „U SASZY” Stanisław Linkiewicz Słupsk, ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ Włodzimierz Bagrowski Potęgowo,Z.M.P. AUTO-NAPRAWA Jan Kukliński Kołczygłowy, AUTO SERWIS Jacek Zamęcki Słupsk, Renault Opaliński Słupsk, Citroen Słupsk.
 • klasa zawodów mechanicznych funkcjonuje we współpracy z: Ford, Markos, Renault, Scania, JS Fabryka Przekładni Starosielski, Plasmet, Bosch Service, Hydro-Naval, Lauber.

Zespół Szkół Technicznych

 • klasa o profilu technik technologii drewna i stolarz funkcjonuje w oparciu o porozumienie z firmą „AJ Fabryka Mebli” Spółka z o.o. w Redzikowie, która organizuje praktyki zawodowe i stypendia dla uczniów, a także współpracuje z placówką przy tworzeniu i realizowaniu projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym ze środków Unii Europejskiej.
 • klasa kształcąca w zawodzie technik teleinformatyk oparta jest na porozumieniu z firmą „MADMAX” Komputery Serwis Akcesoria w Słupsku. Współpraca polega na organizowaniu praktyk zawodowych, promocji zawodu w regionie, udostępnianiu uczniom nowoczesnych technologii oraz narzędzi serwisowych, a także organizowaniu specjalistycznych pokazów związanych z serwisem komputerowym.
 • klasa o profilu technik technologii odzieżowej powstała na mocy porozumienia z firmą „Interstyl” – Monika Reichert Zakład Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwo organizuje praktyki zawodowe oraz promuje zawód w regionie. Porozumienie obejmuje także konsultacje związane z dostosowaniem programu nauczania przedmiotów zawodowych do potrzeb rynku pracy, doposażenie pracowni stylizacji odzieży w maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do nauki zawodu.
 • Klasa kształcąca w zawodzie technik organizacji reklamy powstała na mocy współpracy ze „Spółką Real” Sp. z o.o. i obejmuje organizację praktyk zawodowych dla uczniów, współpracę przy organizowaniu programu praktyk oraz organizację szkoleń z zakresu marketingu.

Zespół Szkół Budowlanych

Nieruchomości

Od wielu lat ściśle współpracuje z marketem OBI. Współpraca polega na:
– oferowaniu miejsc zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
– oferowaniu miejsc pracy dla absolwentów,
– przekazywaniu przez OBI darowizn w postaci materiałów budowlanych,
– wsparciu przez OBI inicjatyw szkolnych tj.: Turniej Budowlany poprzez sponsoring nagród i pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica

 • klasa o profilu sprzedawca- SUPERHOBBY Market Budowlany i  OBI,
 • klasa o profilu technik ekonomista – Bank Zachodni WBK w Słupsku; ZUS Oddział w Słupsku,
 • klasa o profilu technik cyfrowych procesów graficznych – ZUS Oddział w Słupsku; Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku.

Zakres współpracy obejmuje:

– doskonalenie kadry pedagogicznej szkoły obejmujące dostęp do wiedzy o najnowszych osiągnięciach w danej dziedzinie,
–  możliwość odbywania praktyk zawodowych na terenie w/w instytucji i firm,
– opracowywanie i realizacja programu nauczania uwzględniającego treści związane z przygotowaniem do realizacji zadań zawodowych w danym zawodzie,
– przekazywanie przez w/w firmy i instytucje aktualnej oferty pracy i zamieszczanie jej na stronie internetowej szkoły.

PODZIEL SIĘ