Szkoły wyższe

267

Słupskie Uczelnie Wyższe ściśle współpracują ze środowiskiem biznesu, uruchamiając kierunki kształcenia dostosowane do potrzeb biznesu.

Nieruchomości

Akademia Pomorska w Słupsku wychodząc naprzeciw potrzebom rynku – dostosowuje dynamicznie swoją ofertę kształcenia tak, aby Absolwent Uczelni posiadał zarówno wiedzę, jak i praktyczne umiejętności nabyte w toku studiów, np. poprzez formę praktyk, szkoleń czy zajęć prowadzonych we współpracy z firmami i instytucjami różnych branż.
Studia o profilu praktycznym, które kształcą według programów opracowanych z pracodawcami!

Specjalności, w tym inżynierskie: Ekotechnologie – OZE, Monitoring środowiska czy Ekoenergetyka, Biomonitoring oraz Informatyczne systemy zarządzania, Inżynieria komputerowa opracowywane z takimi międzynarodowymi firmami jak: Kaliop, Opti Nav, Cofely, Wind Service czy słupskimi – Wodociągami.

  • Liczba studentów w Słupskich uczelniach w roku akademickim w 2014/2015 – ok. 4500
  • Liczba absolwentów w 2014 roku wyniosła – 1450
PODZIEL SIĘ