Pięć  szkół podstawowych i trzy gimnazja przystępują do europejskiego projektu Euronet 50/50 max, który ma na celu oszczędzanie energii. Projekt realizowany jest w 13 krajach unijnych w 500 szkołach, z czego w Polsce – w 139. Znakomicie opracowana metodologia, świetne materiały edukacyjne, możliwość kontaktu z innymi uczestnikami projektu sprawia, że słupskie dzieci i młodzież będą mieli szansę współpracować z dziećmi z całej Europy – np. Finlandii czy Włoszech w projekcie ograniczenie zużycia energii.

Nieruchomości

Metodologia projektu opiera się na aktywnym angażowaniu użytkowników danego budynków w proces zarządzania energią oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Koordynatorem projektu w Polsce jest Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć  „Energy Cities”, którego Słupsk jest członkiem.

euronet 50 50 prezentacja

Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy samorząd i szkoły. Samorząd korzysta z oszczędności, a szkoły  otrzymują zaoszczędzoną kwotę do swojej dyspozycji,  z czego mogą sfinansować wycieczki, sprzęt komputerowy lub przeznaczyć na inne cele. Przykładowo: w jednej ze szkół, w której uczy się ok. 750 uczniów zaoszczędziła w ciągu roku 25 tys. złotych.

Szkoły ze Słupska biorące udział w projekcie to gimnazja: nr 2, nr 4, nr 6, szkoły podstawowe nr: 3, 4, 6, 8, 9.

strona projektu: http://euronet50-50max.eu/pl/ funpage: https://www.facebook.com/Euronet-5050-MAX-Polska-720621991338465/?fref=ts

PODZIEL SIĘ