Zdjęcie przedstawia kobietę ubraną na czerwono, z czapką Mikołaja, która trzyma na wyprostowanej dłoni prezent w czerwonym papierze.
Fot. Pixabay

W imieniu Zofii Stodoły – prezeski Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Przystań” – zapraszamy absolwentki i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku na świąteczne spotkanie, które odbędzie się 18 grudnia o 17.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słupsku przy ulicy Krasińskiego 19 w sali 59.

Nieruchomości

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich mieszkanek i mieszkańców miasta z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o spotkaniu wigilijnym absolwentek i absolwentów Ośrodka. Te młode osoby w sposób szczególny zagrożone są wykluczeniem społecznym m.in. ze względu na niepełnosprawność intelektualną i trudną sytuację życiową. Przekazanie tej informacji pozwoli im wziąć udział w spotkaniu, podczas którego będzie możliwość wymiany doświadczeń i odświeżenia więzi z koleżankami i kolegami. Będzie to też okazja, aby osoby zaangażowane w działania Stowarzyszenia „Przystań” mogły nawiązać kontakt z osobami, które mogą wymagać wsparcia.

Zaproszenie na spotkanie (pdf, 290 KB)

PODZIEL SIĘ