Nieruchomości

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza przetargi na sprzedaż:

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku pod nr tel. 59 8488410 i 8488472 (działki) oraz 59 8488330 (mieszkania), Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Wydział Zarządzania Nieruchomościami pokój 215 (działki) i 224 (mieszkania)

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

PODZIEL SIĘ