POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+

Niniejsza Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019 –2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji jest miejską i powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych na lata 2019 –2025. Wyznacza ona główne długofalowe zamierzenia strategiczne wspólnoty samorządowej miasta Słupska –mieszkańców i wyłonionych przez nich władz samorządowych – w odniesieniu do sfery społecznej życia wmieście, a więc jest zapisem przyjętej POLITYKI SPOŁECZNEJ samorządu miasta Słupska. Dokument ze względu na wygodę korzystania z niego został podzielony na dwie części zawarte w odrębnych woluminach o podtytułach:
„Część I. Diagnoza i rekomendacje” i „Część II. Strategiczny plan działań”.

Dokument był opracowywany z nastawieniem na szczególnie staranne uwzględnienie w nim zdiagnozowanej wcześniej koncentracji problemów społecznych na obszarze rewitalizacji. Na problemach obszaru rewitalizacji skupiono szczególną uwagę zarówno w części diagnostycznej, jak i planistycznej.

Pełen tekst dokumentu:
Polityka Społeczna SŁUPSK 2025 DIAGNOZA I REKOMENDACJE
Polityka Społeczna SŁUPSK 2025 STRATEGICZNY PLAN DZIAŁAŃ
Wzór sprawozdania – formularz A – dla podmiotów wymienionych w Polityce Społecznej
Wzór sprawozdania – formularz B – dla podmiotów niewymienionych w Polityce Społecznej

Tekst dokumentu dostosowany do odczytania przez czytniki ekranu:
Polityka Społeczna SŁUPSK 2025 DIAGNOZA I REKOMENDACJE
Polityka Społeczna SŁUPSK 2025 STRATEGICZNY PLAN DZIAŁAŃ

Publikacja Polityka Społeczna SŁUPSK 2025 + w „pigułce”
Polityka Społeczna SŁUPSK 2025 +