Przedstawiamy projekt Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016 – 2022. Dokument nowoczesny, wizyjny i ideowy, a jednocześnie bardzo osadzony w realiach naszego miasta, który powstawał przy dużym udziale mieszkańców i mieszkanek Słupska.

Nieruchomości

Wizja Słupska pokazana w dokumencie to wizja miasta obywatelskiego, nowoczesnego, rozwijającego się w sposób trwały i zrównoważony, na wzór najlepszych miast w Europie.

Strategia wskazuje 6 najważniejszych dziedzin strategicznych tj.: Miejska demokracja, Jakość życia, Nowoczesna, zielona gospodarka, Natura i surowce, Mobilność i zrównoważony transport, Przestrzeń miasta i 26 kierunków rozwoju miasta, spośród których wybranych zostało 12 PRIORYTETOWYCH obszarów strategicznych, będących jednocześnie kierunkami rozwoju Miasta na najbliższe 7 lat. Są to:

 1. wzmacnianie więzi społecznych
 2. poprawienie sytuacji mieszkaniowej
 3. dobra edukacja
 4. przyciąganie kulturą
 5. inwestowanie w zieloną gospodarkę
 6. wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
 7. bycie innowacyjnym miastem
 8. ochrona przyrody i rozwijanie terenów zielonych
 9. prowadzenie nowoczesnej gospodarki surowcami
 10. racjonalizowanie potrzeb transportowych i rozwijanie transportu zbiorowego
 11. tworzenie dobrych warunków dla rowerzystów i pieszych
 12. rewitalizowanie i poprawa estetyki miasta

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania uwag do wskazanych priorytetów oraz obszarów strategicznych i kierunków rozwoju miasta.

Konsultacje dokumentu będą trwały od 13 maja do 2 czerwca. Uwagi można zgłaszać  za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag i przesłania go do Kancelarii Urzędu, bądź mailowo na adres b.maciejewska@um.slupsk.pl. Uwagi można zgłaszać również podczas spotkań konsultacyjnych.

W ramach konsultacji odbędzie się również szereg spotkań konsultacyjnych, o których będziemy informować na bieżąco.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest Beata Maciejewska – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta (e-mail: b.maciejewska@um.slupsk.pl, tel. kom.: 601 550 226) oraz Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej (e-mail: obywatelski@um.slupsk.pl, tel: 59 8487 922)

Dokument do pobrania: Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2016 – 2022

PODZIEL SIĘ