Kolejna edycja słupskiego budżetu obywatelskiego (zwanego wcześniej partycypacyjnym) właśnie wkracza w najważniejszy etap.

Nieruchomości

Zapraszamy Państwa do składania wniosków do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Czekamy na Wasze propozycje zadań od 31 maja br. do 30 czerwca br.

Jeśli macie Państwo pomysły na realizację ciekawych zadań inwestycyjnych, np. placów zabaw, zagospodarowania boisk, skwerów, elementów ulic czy chodników, czy też innych działań w podobnym zakresie – to jest to czas dla Państwa.

Budżet obywatelski to nie tylko zadania infrastrukturalne, ale też społeczne. Warto podzielić się pomysłami na, np. ciekawe warsztaty, organizację festynów, pikników, akcji profilaktycznych – pole do działań jest bardzo szerokie. Jeśli macie Państwo pomysł na tego typu zadania – zachęcamy również do zgłoszenia takiego projektu.

W tym roku pula środków przeznaczonych na słupski budżet obywatelski wynosi 2.860.000,00 zł w podziale:

I kategoria
zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie „Wspólna sprawa”- 610.000,00 zł

II kategoria
zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom „Aktywne szkoły” – 550.000,00 zł

III kategoria
zadania infrastrukturalne lokalne „Przyjazne osiedle”- 1.400.000,00 zł
(4 okręgi – po 350.000,00 zł na każdy okręg)

IV kategoria
zadania społeczne „Aktywny Słupsk” – 300.000,00 zł (jedno zadanie max. do 40.000 zł)

Zadania można zgłaszać elektronicznie przez stronę www.slupsk.wybiera.pl albo papierowo wypełniając  Formularz zgłoszeniowy zadania (do pobrania) i dostarczając go Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (pok.nr 6).

Listę poparcia (skan) można przesyłać na adres: obywatelski@um.slupsk.pl

Więcej informacji – 59 84 88 453 lub 59 84 87 921.

Inne dokumenty:

Uchwała dot. budżetu obywatelskiego – tutaj znajdziecie Państwo zapisy regulaminowe dot. m.in. składania, oceniania zadań oraz procesu głosowania.

Załącznik Nr 4 Formularz wycofania – jeśli ktoś po zgłoszeniu projektu będzie chciał zrezygnować należy wypełnić powyższy formularz i złożyć do Urzędu Miejskiego w Słupsku osobiście lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3

Załącznik Nr 3 Formularz zmiany – na tym dokumencie wnioskodawcy dokonują zmian w złożonym wniosku

Załącznik Nr 5 Oświadczenie – dot. zadań inwestycyjnych – oświadczenie trwały zarząd – zgoda zarządcy terenu na wykonania inwestycyjnego

Poniżej znajdziecie Państwo listę wydziałów/jednostek wspierających wnioskodawców w trakcie konstruowania wniosku do budżetu obywatelskiego.

Lista wsparcia wydziałów merytorycznych dla mieszkańców (do pobrania).

Podział na okręgi

PODZIEL SIĘ