26 lutego2018 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się spotkanie Zespołu ds. rozwoju zawodowego nauczycieli Pomorskiej Rady Oświatowej.

Nieruchomości

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia z zakresu: roli dyrektora szkoły i placówki oświatowej w doskonaleniu nauczycieli, roli bibliotek pedagogicznych w systemie doskonalenia nauczycieli na przykładzie województwa pomorskiego oraz organizację doskonalenia nauczycieli.

Miasto Słupsk na spotkaniu reprezentowali: Pan Wojciech Gajewski, nauczyciel historii, historii i społeczeństwa i etyki w V Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Słupsku, lider sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych oraz Pani Dorota Kuczma-Markiewicz, nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” w Słupsku, lider główny sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Nasi przedstawiciele zaprezentowali organizację doskonalenia nauczycieli na przykładzie przedmiotowych sieci współpracy i samokształcenia w Słupsku oraz Strategię Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022 w zakresie Edukacji, zdobywając uznanie wśród uczestników Zespołu ds. rozwoju zawodowego nauczycieli.

PODZIEL SIĘ