Społeczna Akademia Nauk

tel. (59) 722 84 99 / (59) 842 44 88 // www.slupsk.spoleczna.pl // email: slupsk@spoleczna.pl // ul. Szczecińska 60

1046

Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 roku. Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Łącznie oferuje kształcenie na 22 kierunkach.

Nieruchomości

W Słupsku uczelnia kształci na studiach licencjackich na kilki kierunkach – informatyka (inżynierskie), fizjoterapia, informatyka dla humanistów, administracja i logistyka, a także na studiach magisterskich – zarządzanie, pedagogika, informatyczne technologie zarządzania. Uczelnia prowadzi także szereg studiów podyplomowych w tym m.in. administracja sieci komputerowych, doradztwo zawodowe i polityka personalna, grafika i multimedia, oligofrenopedagogika, zarządzanie BHP.

Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master, a także wyjechać na studia lub praktyki za granicą.

PODZIEL SIĘ