www.spmzoz-slupsk.pl

26 kwietnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

Nieruchomości

Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości przyznał certyfikaty najbardziej nowoczesnym, innowacyjnym i skutecznym w zarządzaniu jakością placówkom sektora ochrony zdrowia.
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku został uhonorowany dwoma nagrodami przyznawanymi w tym prestiżowym konkursie:  certyfikatem „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” oraz wyróżnieniem „Grand Quality”. Oceny jednostki dokonało niezależnie od siebie 2 recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej. Opierali się oni na ankiecie samooceny opracowanej przez SPMZOZ, informacjach pozyskanych z instytucji nadzoru i kontroli czyli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz opinii interesariuszy zewnętrznych.

SPMZOZ w Słupsku opisany został jako podmiot kierowany sposób długofalowy i przewidywalny. Zebrana wiedza oraz doświadczenie personelu są systematycznie wdrażane w proces leczenia i obsługi pacjentów. Komisja pozytywnie wypowiedziała się na temat prowadzonych wraz z Miastem Słupsk od 2013 roku pięciu programów profilaktyki i ochrony zdrowia na rzecz mieszkańców- „Zdrowie – Mama i ja”. Te działania prospołeczne są przykładem tego, jak budować pozytywny wizerunek instytucji kompetentnej, życzliwej, odpowiedzialnej społecznie oraz dzielącej się bezinteresownie swoją medyczną wiedzą.
Słupska placówka medyczna, zdaniem Komisji Certyfikacyjnej, jest wzorem godnym naśladowania w kwestii użytkowania i udostępniania strony www.

Witryna SPMZOZ w Słupsku jest nowoczesna, przejrzysta, a nawigowanie jest po niej intuicyjne. W opinii Ekspertów może być ona przykładem, jak efektywnie i przyjaźnie zaplanować dla pacjentów stronę internetową, gdzie nie tylko znajdą interesujące ich informację, ale złożą podanie o leki lub sprawdzą elektronicznie wyniki badań. Poza tym podmiot korzysta z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, w tym mediów społecznościowych takich jak Facebook (Szkoła Rodzenia).

PODZIEL SIĘ