Słupskie pomniki przyrody

 

Na terenie miasta Słupska zlokalizowane są 94 pomniki przyrody. 72 z nich zostały ustanowione przez Radę Miejską w Słupsku, natomiast 23 przez Wojewodę.

Na pomniki przyrody w Słupsku składają się:

  • pojedyncze drzewa – 71,
  • grupy drzew – 18,
  • aleje drzew – 5.

Wzrastające zagrożenie zasobów przyrody naszego kraju stwarza konieczność podejmowania wszelkich działań umożliwiających ochronę najcenniejszych pod względem przyrodniczym terenów i obiektów. Dotyczą one nawet pojedynczych tworów przyrody ożywionej i nieożywionej, które mogą być obejmowane ochrona indywidualną jako pomniki przyrody.

Za pomnik przyrody, w pojęciu przepisów o ochronie przyrody obowiązujących obecnie w naszym kraju, uważany jest wyróżniający się twór lub skupienie tworów przyrody żywej lub nieożywionej, mający szczególne wartości pod względem przyrodniczym, naukowym, historycznym, pamiątkowym lub krajobrazowym.

Fotografie pomników przyrody wykonał Michał Słupczewski.