Nieruchomości

Prezydent Miasta Słupska ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Grottgera 13 w 11 obrębie miasta Słupska, działka 10/3 o pow. 9.282m².

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 3.830.000,00zł, wadium 380.000,00zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Grottgera” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług oświaty.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 04.12.2017r. o godz. 14.30. Przetarg odbędzie się 15.12.2017 r. o godz. 11ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.12.2017 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. 

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku obok pok. 215 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku pod nr tel. 59 8488472, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

PODZIEL SIĘ