Wyniki otwartych konkursów ofert

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
  – Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w I Lidze Mężczyzn w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
  – Wyniki otwartego konkursu ofert wsparcie sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020: Program Słupsk – Tokio 2020
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku
  Organizacja imprez turystyczno- rekreacyjnych 
 4. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
  Całoroczna organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
  Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym
 6. Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania publicznego w zakresie działalności sportowej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  Konkurs na zadanie ogłoszone w związku z realizacją Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020 pod nazwą – Akademia Młodego Zapaśnika III
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
  – Wsparcie sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020: Program Słupsk- Tokio 2020