Aktualne otwarte konkursy oferty

  • ogłoszone w 2020r.

– Od 5 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r. ruszył nabór ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego pod adresem internetowym Witkac.pl
Poniżej przedstawiamy Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska ogłaszające otwarty konkurs ofert wraz z załącznikami.

1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. (link)

– Od 27 maja 2020 r. do 19 czerwca 2020 r. ruszył nabór ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego pod adresem internetowym Witkac.pl
Poniżej przedstawiamy Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska ogłaszające otwarty konkurs ofert wraz z załącznikami.

  1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – wsparcie sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020: Program Słupsk – Tokio 2020 (link)

– Od 1 lipca 2020 r. do 23 lipca 2020 r. ruszył nabór ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego pod adresem internetowym Witkac.pl
Poniżej przedstawiamy Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska ogłaszające otwarty konkurs ofert wraz z załącznikami.

1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – Organizacja i przeprowadzenie Mistrzostw Polski U16 2020 (link)

  • ogłoszone na 2020 r.

Od 4 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. ruszył nabór ofert w otwartych konkursach ofert w kulturze fizycznej oraz turystyce i krajoznawstwie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego pod adresem internetowym Witkac.pl
Poniżej przedstawiamy Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska ogłaszające otwarte konkursy ofert wraz z załącznikami.

1. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce na szczeblu centralnym w I Lidze Mężczyzn w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. (link)

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na zadanie – Organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. (link)

3. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – wsparcie sportowców przygotowujących się do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020: Program Słupsk – Tokio 2020. (link)

4. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie – Całoroczna organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (link)