Zdjęcie: przy stole siedzą od lewej zastępczyni prezydenta, prezydent oraz reprezentant i reprezentatnki podmiotów leczniczych, w tle dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Na stole leżą czerwone teczki z logo Słupska, Prezydent podpisuje dokumenty.
Fot. Patryk Janczewski

2 sierpnia 2018 Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska podpisał umowy z czterema realizatorami „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego” w latach 2018 – 2022.
Słupski program dofinansowania zabiegów in vitro jest już faktem i od dziś każda para, która chce z niego skorzystać może zgłaszać się do klinik wybranych w konkursie.
W czasie trwania programu słupski samorząd sfinansuje 100 procedur in vitro tj. po 20 świadczeń co roku. Wysokość dofinansowania do jednej procedury wynosi od 4822,73 zł do 5000,00 zł i uzależniona jest od oferty świadczeniodawcy.

Nieruchomości

Para może skorzystać z dofinansowania do:

 • jednej procedury w wyniku której  doczekała się urodzenia żywego dziecka,
 • dwóch procedur w sytuacji gdy pierwsza procedura była nieskuteczna.

Realizatorami programu są:

Lp.

Nazwa i dane kontaktowe Oferenta

Miejsce realizacji świadczeń

Liczba przyznanych procedur do realizacji w 2018 roku

1

GAMETA – Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. św. Piotra 21, 81-347 Gdynia

Klinika Gameta Gdynia

Centrum Zdrowia Sp. zo.o.

ul. św. Piotra 21, 81-347 Gdynia

2 procedury

kwota dofinansowania
5 000,00 zł

2

INVICTA Sp z o.o.

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA

ul. Frąckowskiego 15 Słupsk

11 procedur

kwota dofinansowania
5 000,00 zł

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA

ul Rajska 10 Gdańsk

Klinika Leczenia Niepłodności INVICTA

ul. Władysława IV 50/3 Gdynia

3

InviMed – T Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa,

Invimed

Europejskie Centrum Macierzyństwa Gdynia

ul. 10 lutego 16 81-364 Gdynia

6 procedur

kwota dofinansowania 4822,73 zł

4

GAMETA Szpital Sp. zo.o. i Wspólnicy Sp.k.

ul. Rudzka 34/36,

95 – 030 Rzgów

GAMETA Szpital Sp. zo.o. i Wspólnicy Sp.k. ul. Rudzka 34/36,

95 – 030 Rzgów

1 procedura

kwota dofinansowania
5 000,00 zł

Planowanymi odbiorcami programu są pary, które nie mogą zrealizować swoich planów rozrodczych w sposób naturalny i będą spełniały następujące warunki:

 1. przeszły w przeszłości leczenie niepłodności i wyczerpano inne metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
 2. posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 3. zostaną zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatora programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i rekomendacjami,
 4. u kobiety został stwierdzony odpowiedni poziom rezerwy jajnikowej – na podstawie hormonu AMH powyżej 0,7 ng/ml,
 5. od co najmniej roku są mieszkankami/ mieszkańcami miasta Słupska i rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku i deklarują w zeznaniu podatkowym, że miejscem jego zamieszkania jest Słupsk (weryfikacja na podstawie ostatniej deklaracji PIT),
 6. pozostają we wspólnym pożyciu (kobieta i mężczyzna),
 7. nie korzystały wcześniej z dofinansowania ze środków publicznych (np. program rządowy lub program o przedmiotowym zakresie finansowany przez inny samorząd) do trzech lub więcej procedur zapłodnienia pozaustrojowego metodą in vitro (weryfikacja na podstawie oświadczenia podpisanego przez parę). W przypadku, gdy para korzystała w przeszłości z dofinansowania ze środków publicznych do leczenia i poddała się jednej procedurze zapłodnienia pozaustrojowego w wyniki której nie doczekała się ciąży ani też żywego urodzenia dziecka, będzie mogła skorzystać z programu i dopłaty do drugiej procedury w ramach niniejszego programu.

Program przewiduje dofinansowanie do:

 • jednej procedury w wyniku której para doczekała się urodzenia żywego dziecka,
 • dwóch procedur w sytuacji gdy pierwsza procedura była nieskuteczna.

Kwalifikacji Par (uczestników programu) według wyżej podanych kryteriów dokonują Realizatorzy słupskiego programu.

Zdjęcie: przy stole siedzi uśmiechnięty prezydent miasta Słupska, obok niego reprezentant podmiotu leczniczego podpisuje dokumenty.
Fot. Patryk Janczewski
Zdjęcie: przy stole siedzą, zastępczyni prezydenta, prezydent miasta oraz reprezentant podmiotu leczniczego - patrza na dokumenty.
Fot. Patryk Janczewski
Zdjęcie: przy stole siedzą od lewej zastępczyni prezydetna, prezydent, który podpisuje umowę, okok niego siedzi reprezentantka podmiotu leczniczego.
Fot. Patryk Janczewski
PODZIEL SIĘ