budżet obywatelski

Drogie mieszkanki i mieszkańcy Słupska,
prace nad koleją edycją budżetu obywatelskiego wkraczają w decydującą fazę. Zespół ds. Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 1305/DKS/2018 z dnia 24 grudnia 2018 roku, będzie spotykał się w styczniu br. celem przygotowania procedury przeprowadzenia siódmej edycji budżetu.
Oprócz tego, spotkania Zespołu będą miały miejsce we wszystkich kluczowych momentach, np. przed rozpoczęciem głosowania czy przed ogłoszeniem wyników – szczegóły określi Regulamin.

Nieruchomości

Zgodnie z przedmiotowym Zarządzeniem Zespół odpowiedzialny jest za opracowanie Regulaminu Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, formularzy potrzebnych do zgłoszenia zadań, kart do głosowania oraz kart analizy, które stanowią narzędzie do oceny merytorycznej wniosku dokonywanej przez właściwie merytorycznie wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku lub jednostki organizacyjne Miasta Słupska,a także pozostałych dokumentów niezbędnych do realizacji budżetu.
Oprócz tego, Zespół naniesie zmiany, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Nowe przepisy określają m.in. jaka minimalna pula środków powinna zostać przeznaczona na budżet obywatelski, precyzyjnie wskazują na dokumentację, jaka w trakcie realizacji procedury powinna zostać uwzględniona oraz wiele innych.

Szczegółowe zadania zostały określone tutaj – Zarządzenie (kliknij aby pobrać).

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, na bieżąco będziemy informować o terminach konsultacji społecznych dokumentów wypracowanych przez Zespół, harmonogramu kolejnych wydarzeń, m.in. od kiedy będzie można zgłaszać projekty, kiedy odbędzie się głosowanie oraz termin ogłoszenia wyników.

 

PODZIEL SIĘ