zielone pole, krajobraz miasta, napis wczujmy się w klimat

Esperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z członkami Zespołu Miejskiego przygotowali propozycje działań adaptacyjnych, które mają łagodzić skutki zagrożeń ze strony zmieniającego się klimatu w Słupsku. Na warsztatach, które odbyły się 14 marca propozycje działań adaptacyjnych konsultowano z przedstawicielami społeczności lokalnych.

Nieruchomości

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania tzw. ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac na Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Słupsk jest jednym z 44 polskich miast, które w ramach projektu Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. Mieszkańców” wspólnie z ekspertami przygotowują Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu (MPA). Więcej o projekcie www.44mpa.pl.

Przygotowane przez ekspertów i specjalistów z urzędów miast propozycje działań adaptacyjnych są konsultowane na warsztatach roboczych z przedstawicielami społeczności lokalnych.

W dyskusji nad wyborem najbardziej efektywnych działań adaptacyjnych dla Słupska uczestniczyli m.in. przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Zarządu Infrastruktury Miejskiej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Słupskich Wodociągów, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz ENGIE EC Słupsk. Obecni byli również przedstawiciele Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, a także Naczelnej Organizacji Technicznej.

W trakcie spotkania eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawili posumowanie przeprowadzonych analiz oraz propozycję działań adaptacyjnych – technicznych, organizacyjnych i edukacyjnych. Istotnym elementem planowania działań adaptacyjnych jest ich wybór z uwzględnieniem horyzontów czasowych ich wdrożenia oraz, o ile to jest możliwe, również wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.

Zanim powstanie miejski plan adaptacji do zmian klimatu należy ocenić w jaki sposób klimat wpłynie na miasto i jego mieszkańców, jakie będą tego konsekwencje, jakie działania będą odpowiednie, aby temu zaradzić, kiedy należy je wykonać, jakie będą koszty i kto będzie opowiadał za ich realizację. Budując opcje adaptacyjne zespoły zwracają uwagę na oddziaływanie wybranych działań na środowisko, społeczeństwo, gospodarkę oraz kluczowe kierunki rozwoju miasta. Działania adaptacyjne uzgodnione na warsztatach, składające się na opcje adaptacji, będą poddane analizie kosztów i korzyści.

Więcej informacji na temat zmian klimatu znaleźć można w załączniku oraz na stronie www.44mpa.pl

Komunikat do pobrania