Uniwersytety Trzeciego Wieku

seniorzy

Dlaczego ludzie chcą się spotykać i pogłębiać swoje wiadomości?

  • Po pierwsze – wiąże się to z potrzebą wypełnienia wolnego czasu po zaprzestaniu czynnej, często odpowiedzialnej pracy zawodowej. Stereotyp mówiący, że celem starości jest odpoczynek obraca się przeciwko człowiekowi.
  • Po drugie – chęć odnalezienia się w grupie ludzi odczuwających satysfakcję z podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej. Żywego kontaktu z ludźmi nie zastąpią żadne media.
  • Po trzecie – ścisłe powiązanie UTW z uczelniami słupskimi. Dla wielu osób prestiż wyższej uczelni jest bardzo wysoki. Jest ona pożądanym i atrakcyjnym miejscem spotkania osób mających zainteresowanie intelektualne, a także posiadających przygotowanie do korzystania z różnych form zajęć uniwersyteckich.

Na terenie Słupska funkcjonują dwa Uniwersytety Trzeciego Wieku:

  • Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Pomorski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Poniżej krótki zarys działalności obu Uniwersytetów.

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Początki były takie – w listopadzie 2003 roku 15-osobowa grupa emerytów i rencistów, spotykających się wcześniej od kilku miesięcy w Słupskim Ośrodku Kultury, postanowiła powołać stowarzyszenie pod nazwą Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku (w skrócie SUTW). Podjęto uchwałę, powołano grupę inicjatywną, wybrano Zarząd oraz opracowano statut stowarzyszenia.

Dwie słupskie uczelnie: Pomorska Akademia Pedagogiczna i Wyższa Szkoła Zarządzania wyraziły zgodę na patronat nad SUTW. Podpisano odpowiednie porozumienia i po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych 22 marca 2004 roku odbyła się w słupskim Ratuszu pod patronatem Prezydenta miasta Macieja Kobylińskiego, uroczysta inauguracja działalności SUTW.

Siedzibą i miejscem spotkań słuchaczy SUTW jest Akademia Pomorska, wykłady odbywają się w auli AP przy ul Westerplatte 64, natomiast biuro mieści się w Domu Studenta nr 3 przy ul. Arciszewskiego 22a.

Dowiedz się więcej: strona internetowa Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Zapraszamy również do zapoznania się z prezentacjami Uniwersytetu (dostępne po kliknięciu na napis): prezentacjaSłupski Uniwersytet Trzeciego Wieku – pokaz multimedialny.

Pomorski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, Centrum Edukacyjne Technik stara się o włączanie ludzi starszych do uczestnictwa w kształceniu, prowadząc zajęcia w ramach Pomorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – najpopularniejszej w ostatnich latach formy edukacji osób starszych z uwagi na zachodzące w świecie zmiany demograficzne i ich konsekwencje. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Centrum Edukacyjne Technik odpowiadając na rosnące zainteresowanie słuchaczy, stworzyło bardzo bogatą ofertę wykładów o różnorodnej tematyce , kursów i warsztatów, umożliwiającą każdemu uczestnikowi rozwijanie swoich umiejętności wg zainteresowań
i indywidualnych potrzeb. Należą do nich kursy językowe, warsztaty komputerowe, warsztaty rekreacyjno – sportowe, warsztaty rehabilitacyjne, warsztaty hobbystyczne i liczne wydarzenia rekreacyjno-integracyjne.

W celu dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych i upowszechnienia inicjatyw edukacyjnych skierowanych do osób starszych Centrum Edukacyjne Technik podejmuje współpracę z samorządami i innymi podmiotami w regionie.

Wykłady dla Słuchaczy odbywają się dwa razy w miesiącu, w siedzibie Centrum Edukacyjnego Technik, w Słupsku, przy ul. Kopernika 28-31.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Pomorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zamieszczonej na stronie internetowej Uniwersytetu (informacje dostępne po kliknięciu na słowo Uniwersytetu) oraz do udziału w proponowanych zajęciach.