I kadencja Słupskiej Rady Seniorów

fot. Piotr Michalak

Cel działania

Celem działania Słupskiej Rady Seniorów jest zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności Miasta Słupska, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Słupska Rada Seniorów jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym wobec Rady Miejskiej w Słupsku i Prezydenta Miasta Słupska.

Opieka merytoryczna

Opiekę merytoryczną nad pracą Rady sprawują: poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego w Słupsku w zależności od zakresu merytorycznego poruszanych spraw, natomiast w zakresie organizacji posiedzeń – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Członkowie Rady seniorów wykonują swoje czynności nieodpłatnie.

Rada działa w następujących obszarach senioralnych:

 1. aktywizacji i integracji społecznej,
 2. zapobiegania marginalizacji,
 3. poprawy społecznego wizerunku,
 4. ochrony zdrowia,
 5. rozwoju form wypoczynku oraz dostępu do edukacji, kultury i sportu.

Do zadań Rady należy:

 1. ścisła współpraca z władzami Miasta Słupska
 2. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań
 3. monitorowanie potrzeb słupskich seniorów,
 4. wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
 5. informowanie społeczności Słupska o szczególnych kierunkach działań podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

Rada powoływana jest Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska na okres czterech lat.

W skład Rady powoływani są po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

 1. zainteresowane podmioty działające na rzecz osób starszych,
 2. zainteresowane organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
 3. podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, które działają na terenie Słupska,
 4. Prezydenta Miasta Słupska, który wskazuje osobę zaangażowaną w działania na rzecz seniorów,
 5. Radę Miejską w Słupsku, która wskazuje osobę zaangażowaną w działania na rzecz seniorów.

Skład I kadencji Słupskiej Rady Seniorów

 1. Marianna Borawska – Przewodnicząca  SRS
 2. Kamila Rudnik – Zastępczyni Przewodniczącej SRS
 3. Beata Pawlicka – Sekretarz SRS
 4. Zygmunt Pietras
 5. Anna Białek
 6. Johanna Poniedzielska
 7. Małgorzata Mogielnicka
 8. Adam Koszutowski
 9. Bożena Jakimowicz
 10. Kazimierz Duda
 11. Mieczysław Jaroszewicz
 12. Krzysztof Myszkowski
 13. Tadeusz Schweitzer
 14. Gabriela Polkowska

Kontakt do Słupskiej Rady Seniorów:

 • e-mail

rada.seniorzy@um.slupsk.pl

 • telefon 59 84 88 469
 • dyżury członków Słupskiej Rady Seniorów,

Masz pomysł,  czym SRS mogłaby się zająć – przyjdź na dyżur. Zapraszamy w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 14.00 – 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii  Społecznej (pokój nr 4).

Protokoły z posiedzeń:

Protokół Nr 1 z posiedzenia SRS w dn. 23.11.2015 r. (pdf)

Protokół z drugiej części posiedzenia SRS w dn. 9.12.2015 r. (pdf)

Protokół Nr 2 z posiedzenia SRS w dn. 13.01.2016 r. (pdf)

Protokół Nr 3 z posiedzenia SRS w dn. 9.03.2016r. (pdf)

Protokół Nr 4 z posiedzenia SRS w dn. 11.05.2016 r. (pdf)

Protokół Nr 5 z posiedzenia SRS w dn. 6.07.2016 r. (pdf)

Protokół Nr 6 z posiedzenia SRS w dn. 7.09.2016 r. (pdf)

Protokół Nr 7 z posiedzenia SRS w dn. 9.11.2016. r (pdf)

Protokół Nr 8 z posiedzenia SRS w dn.11.01.2017 r. (pdf)

Protokół nr 9 z posiedzenia SRS w dn. 8.03.2017 r. (pdf)

Protokół Nr 10 z posiedzenia SRS w dn. 10.05.2017 r. (pdf)

Protokół Nr 11 z posiedzenia SRS w dn. 5.07.2017 r. (pdf)

Protokół Nr 12 z posiedzenia SRS w dn. 6.09.2017 r. (pdf)

Protokół Nr 13 z posiedzenia SRS w dn. 8.11.2017 r. (pdf)

Protokół Nr 14 z posiedzenia SRS w dn. 10.01.2018 r. (pdf)

Protokół Nr 15 z posiedzenia SRS w dn. 07.03.2018 r. (pdf)

Protokół Nr 16 z posiedzenia SRS w dn. 09.05.2018 r. (pdf)

Protokół Nr 17 z posiedzenia SRS w dn. 04.07.2018 r. (pdf)

Protokół Nr 18 z posiedzenia SRS w dn. 04.09.2018 r. (pdf)

Protokół Nr 19 z posiedzenia SRS w dn. 30.10.2018 r. (pdf)

Protokół Nr 20 z posiedzenia SRS w dn. 9.01.2019 r. (pdf)

Protokół Nr 21 z posiedzenia  SRS w dn. 5.03.2019 r. (pdf)

Protokół Nr 22 z posiedzenia SRS w dn. 7.05.2019 r. (pdf)

Protokół Nr 23 z posiedzenia SRS w dn. 2.07.2019 r. (pdf)

Protokół Nr 24 z posiedzenia SRS w dn. 24.09.2019 r. (pdf)

Protokół Nr 25 z posiedzenia SRS w dn. 7.11.2019 r. (pdf)

Uchwały Słupskiej Rady Seniorów:

Uchwała Nr 1-2016 regulamin SRS (pdf)

Uchwała Nr 2-2016 plan pracy SRS (pdf)

Uchwała Nr 3-2016 rozszerzenie składu (pdf)

Uchwała Nr 1-2017 przyznawanie wyróżnień (pdf)

załącznik do Uchwały Nr 1-2017 (pdf)

załącznik do regulaminu (pdf)

Uchwała Nr 1-2019 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia SRS do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów (pdf)

Sprawozdania

Sprawozdanie roczne za 2016 rok (pdf)

Sprawozdanie roczne za 2017 rok (pdf)

Sprawozdanie roczne za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie roczne za 2019 rok (pdf)