osoby przy stole w czasie posiedzenia
fot. Beata Pawlicka

6 września 2017 roku członkowie Słupskiej Rady Seniorów uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu, które odbyło się Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 19.

Nieruchomości

Prezeska Centrum p. Marta Makuch zaprezentowała działalność CIO, którego celem jest wzmacnianie i rozwój aktywnego, świadomego i otwartego społeczeństwa demokratycznego. Organizacja prowadzi działania na rzecz pobudzania społeczeństwa do aktywności, kreatywności i pracy na rzecz wspólnoty lokalnej. Promuje postawy obywatelskie i rozwija ideę partnerskiej współpracy.

Pani Makuch przedstawiła istotne dla funkcjonowania Rad Senioralnych przepisy prawa regulujące ich funkcjonowanie, przykłady podejmowanych inicjatyw, dobrych praktyk. Członkowie przedstawili dotychczasowe działania Słupskiej Rady Seniorów oraz omówili najbliższe planowane przedsięwzięcie jakim jest organizacja w dniach 28-30 września br. Słupskich Dni Seniora. Spotkanie zakończyło się wzajemną deklaracją woli współpracy na rzecz osób starszych. Kolejnym efektem tej współpracy będzie Kawiarenka Obywatelska w czasie której, prowadzone będą rozmowy o ważnych sprawach dla słupskich seniorów i seniorek.

trzy osoby siedzące przy stole w czasie posiedzenia
fot. Beata Pawlicka
PODZIEL SIĘ