Fot.Pixabay

Od 11 lutego 2019 mieszkanki i mieszkańcy Słupska będą mieli możliwość zgłoszenia swojego pomysłu na realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości życia najbliższych środowisk, integracji członków lokalnych społeczności czy też rozwiązywania występujących problemów społecznych.

Nieruchomości

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami. Polega ona na wzajemnej wymianie i wsparciu w realizacji działań, których inicjatorami są mieszkańcy. Często to właśnie oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują, jakie działania powinny zostać wdrożone – czy to w zakresie polityk społecznych czy poprawy warunków infrastrukturalnych.

Zgodnie z zasadami Inicjatywy Lokalnej Miasto Słupsk nie przekazuje środków finansowych na realizację pomysłów, ale dokonuje, np. zakupu usług lub rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia Inicjatywy, wpiera organizacyjnie i merytorycznie autorów pomysłu (na każdym etapie), przekazuje środki rzeczowe, nieodpłatnie udostępnia lokale.

Z kolei Inicjatorzy wnoszą pomysł, wkład w formie pracy społecznej lub rzeczowej bądź finansowej.

Przykładowymi zadaniami, jakie mogą zostać zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej jest organizacja warsztatów z szeroko rozumianej kultury, pikniki sąsiedzkie, budowa huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych, organizacja działań ukierunkowanych na odnowę przydomowej zieleni miejskiej.

Wniosek może zostać zgłoszony samodzielnie przez co najmniej 3 mieszkańców Słupska, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej.

Aby zgłosić swój pomysł wystarczy wydrukować, wypełnić i złożyć do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul.Niedziałkowskiego 6) poniższe dokumenty:

a) wniosek (kliknij aby pobrać)

b) oświadczenie (kliknij aby pobrać)

c) klauzula informacyjna RODO (kliknij aby pobrać)

W roku bieżącym pula środków przeznaczona na realizację pomysłów mieszkańców wynosi 100.000,00 zł.

Złożony wniosek opiniowany jest przez Zespół ds. Inicjatywy Lokalnej, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Prezydenta Miasta Słupska oraz Radni Rady Miejskiej w Słupsku. Ostateczną decyzję o udzieleniu wsparcia podejmuje Prezydent Miasta Słupska.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości realnego wpływu na najbliższe otoczenie i nawiązania współpracy z Urzędem Miejskim w Słupsku, wspólnego budowania i rozwijania naszego miasta, w każdym możliwym obszarze życia społecznego, publicznego, obywatelskiego.

Więcej szczegółowych informacji nt. Inicjatywy Lokalnej znajduje się w Uchwale Nr XVI/2014/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 (link).

PODZIEL SIĘ