Fot.Pixabay

Od 11 lutego 2019 mieszkanki i mieszkańcy Słupska będą mieli możliwość zgłoszenia swojego pomysłu na realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości życia najbliższych środowisk, integracji członków lokalnych społeczności czy też rozwiązywania występujących problemów społecznych.

Nieruchomości

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami. Polega ona na wzajemnej wymianie i wsparciu w realizacji działań, których inicjatorami są mieszkańcy. Często to właśnie oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują, jakie działania powinny zostać wdrożone – czy to w zakresie polityk społecznych czy poprawy warunków infrastrukturalnych.

Zgodnie z zasadami Inicjatywy Lokalnej Miasto Słupsk nie przekazuje środków finansowych na realizację pomysłów, ale dokonuje, np. zakupu usług lub rzeczy niezbędnych do przeprowadzenia Inicjatywy, wpiera organizacyjnie i merytorycznie autorów pomysłu (na każdym etapie), przekazuje środki rzeczowe, nieodpłatnie udostępnia lokale.

Z kolei Inicjatorzy wnoszą pomysł, wkład w formie pracy społecznej lub rzeczowej bądź finansowej.

Przykładowymi zadaniami, jakie mogą zostać zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej jest organizacja warsztatów z szeroko rozumianej kultury, pikniki sąsiedzkie, budowa huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych, organizacja działań ukierunkowanych na odnowę przydomowej zieleni miejskiej.

Wniosek może zostać zgłoszony samodzielnie przez co najmniej 3 mieszkańców Słupska, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowej.

Aby zgłosić swój pomysł wystarczy wydrukować, wypełnić i złożyć do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul.Niedziałkowskiego 6) poniższe dokumenty:

a) wniosek (kliknij aby pobrać)

b) oświadczenie (kliknij aby pobrać)

c) klauzula informacyjna RODO (kliknij aby pobrać)

W roku bieżącym pula środków przeznaczona na realizację pomysłów mieszkańców wynosi 100.000,00 zł.
Wnioski można składać do 15 października br. lub do wyczerpania środków.

Złożony wniosek opiniowany jest przez Zespół ds. Inicjatywy Lokalnej, w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, Prezydenta Miasta Słupska oraz Radni Rady Miejskiej w Słupsku. Ostateczną decyzję o udzieleniu wsparcia podejmuje Prezydent Miasta Słupska.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości realnego wpływu na najbliższe otoczenie i nawiązania współpracy z Urzędem Miejskim w Słupsku, wspólnego budowania i rozwijania naszego miasta, w każdym możliwym obszarze życia społecznego, publicznego, obywatelskiego.

Więcej szczegółowych informacji nt. Inicjatywy Lokalnej znajduje się w Uchwale Nr XVI/2014/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 (link).

PODZIEL SIĘ