sport

W imieniu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zachęcamy do składania wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

Nieruchomości

Nagroda może być przyznana:
1) Osobie fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki w sportach indywidualnych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowych
2) Osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki w sportach grupowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
3) Trenerom zasłużonym w osiągnięciu wysokich wyników sportowych w sportach indywidualnych i grupowych przez zawodników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
4) Działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz miasta Słupska
5) Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze uważa się niezwykle rzadkie dokonania sportowe mające znaczenie dla lokalnej społeczności w szczególny sposób promujące miasto Słupsk.

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród w szczególności, w następujących dyscyplinach mających znaczenie dla miasta Słupska:
– sporty indywidualne: lekkoatletyka, boks, judo, pływanie, strzelectwo
– sporty grupowe: koszykówka mężczyzn, piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna kobiet, siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn

Wyniki te muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację nadrzędną zajmującą się daną dyscypliną sportu.

Wnioski wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych można składać do 15 stycznia do sekretariatu pod adresem:
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Szczecińska 99
76-200 Słupsk

Więcej informacji nt.prowadzonego naboru, regulamin, wniosek, informacja o przetwarzaniu danych oraz pozostałe dokumenty znajdziecie Państwo na stronie SOSiRu – link poniżej.

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

UWAGA !!! ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE

 

PODZIEL SIĘ